Deelnamevoorwaarden

Bepalingen vrijwilligers en de gemeenten Elburg, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek (hierna genoemd 'uw gemeente')
Door inschrijving als vrijwilliger voor het project Wijkhelden verklaart u bekend te zijn en akkoord te gaan met de volgende bepalingen:

 • Vrijwilligers handelen met respect voor mens, omgeving en natuur tijdens de loopronde. Dit betekent dat u tijdens het opruimen van zwerfafval gepaste zorg in acht neemt met betrekking tot de omstandigheden ter plaatse, zodat er zo min mogelijk risico is op schade voor betrokkenen en uw gemeente. De begeleiders van kinderen zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en gedragen zich ook als zodanig.

 • Ten behoeve van uw veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer, vragen wij u en vooral de kinderen de door uw gemeente verstrekte veiligheidshesjes te dragen.

 • Het declareren gebeurt door de hoofdbegeleider binnen 8 weken na dato via de website van Wijkhelden. Het recht op vergoeding komt na 8 weken te vervallen.

 • Wij gaan er van uit dat de hoofdbegeleider van een team toestemming heeft gekregen van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen die zich als Wijkheld aansluiten bij een team.

 • Het is verboden om de speciale restafvalzakken die bedoeld zijn voor zwerfafval, te vullen met ander afval, zoals uw huishoudelijk restafval.

 • Uw gemeente verstrekt het benodigde materiaal om in de openbare ruimte zwerfafval op te ruimen. Dit materiaal blijft eigendom van uw gemeente, ook als u als vrijwilliger de werkzaamheden beëindigt. Uw gemeente ontvangt het materiaal dan graag van u terug.

 • Met uw aanmelding bent u geregistreerd als vrijwilliger en daarmee verzekerd via de verzekering van uw gemeente. Deze verzekering geldt als een ongeval- en aansprakelijkheidsverzekering tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

 • Als u als vrijwilliger de werkzaamheden wilt beëindigen, verzoeken wij u om dit schriftelijk via info@onzewijkhelden.nl door te geven. Uw gemeente neemt dan contact met u op om het materiaal, zoals veiligheidshesje en knijper, bij u op te komen halen.

 • Uw gemeente stelt het enorm op prijs als u foto’s maakt tijdens de werkzaamheden. Als u de foto’s uploadt, aan ons mailt en/of deelt op social media, dan geeft u daarmee automatisch toestemming om deze te publiceren ten behoeve van promotie van de Wijkhelden.

 • Met uw inschrijving geeft u uw gemeente toestemming om de locatie van u of uw team te vermelden op de participatiekaart. Uw adresgegevens zijn hierbij niet zichtbaar. Met uw inschrijving ontvangt u automatisch de nieuwsbrief van Wijkhelden per e-mail. Wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich onderaan in de nieuwsbrief afmelden.

 • Uw gemeente en OnzeWijkhelden mogen uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.

 • Bij het niet nakomen van bovengenoemde bepalingen, heeft uw gemeente het recht om u uit te schrijven als vrijwilliger.