Nunspeet


De gemeente Nunspeet is een prachtige, groene gemeente. Het is heel fijn wonen met bos, heide, water om ons heen. Ook hebben we mooie groene wijken en kernen die schoon zijn. Wij zijn erg trots op Nunspeet.
De gemeente en de afvalopruimingsdienst zorgen ervoor dat de straten geveegd worden, de vuilnis-bakken geleegd worden en dat dat het huishoudelijk afval wordt opgehaald.
Maar Nunspeet schoonhouden is niet alleen iets van de gemeente, we moeten het met elkaar doen. Er ligt er nog vaak zwerfvuil en afval op straat. Daar kunnen we samen iets aan doen! Samen met buurtbewoners en/of mensen uit de wijk kunnen we zorgen dat de gemeente schoon blijft.
De gemeente Nunspeet doet daarom mee aan het zwerfafvalproject Wijkhelden. Op deze website kun je lezen hoe je ook wijkheld kunt worden. Ik hoop dat veel kinderen en begeleiders gaan meehelpen om Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten schoon te houden.

Marije Storteboom
Wethouder gemeente Nunspeet

  • Wist u dat ...
  • Het meer dan 100 jaar duurt voordat een plastic frisdrankflesje is verdwenen ...